7szoknya-7nadrág Zalaboldogfai Táncegyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19283863-1-20
Képviselő: Szabó Zoltánné
Telefon: 92/460-009

A magyar néptánc, a népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése mind szélesebb körben