A civil szervezetek adózásának alapvető szabályai

A NAV információs füzete letölthető az alábbi linkről:

http://www.nav.gov.hu/data/cms321491/13._sz._fuzet_Civil_szervezetek_20140220.pdf

Forrás: www.pafi.hu

Megjelent a Szimfónia című pályázati felhívás

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ?Szimfónia” című (TÁMOP-3.3.16/13-1 kódszámú) felhívás. Összesen 300 millió forintos keretösszegű európai uniós pályázat ad most lehetőséget arra, hogy a pályázók az oktatás eredményességét és hatékonyságát javítsák egy Magyarországon új, oktatási, zenei, zenekari módszer adaptálásával, annak pilotként történő kipróbálásával. A pályázat elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók magas szintű oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének javítását és társadalmi beilleszkedését.

A konstrukció keretében alapítványok, egyesületek, központi költségvetési szervek, non-profit szervezetek, helyi önkormányzati költségvetési szervek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot. A pályázókkal szemben támasztott egyéb, lényeges elvárásokat a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázat keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 150 millió és 300 millió forint között lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka.

A pályázatok benyújtása 2014. április 15-től 2014. május 15-ig lehetséges.

Nyitott Napok

Idén először szervezett országszerte nyitott hétvégét a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. Az akcióval a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet az alkotóházak és műhelygalériák szakköreinek tevékenységeire és közösségépítő szerepére. Zalaegerszegen a Kézművesek Házának működésével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A programhoz országszerte 59 műhely és alkotóház csatlakozott. Zala megyében összesen 12 helyszín kapcsolódott a rendezvénysorozathoz.

A hétvégén a látogatók betekinthettek az egyesület szálasműhelyébe, amelyben megismerkedhettek a gyékény, a csuhé és a szalmafeldolgozás fortélyaival. Az érdeklődők a működő szakköröket is láthatták. Szombaton például a hímzők, a csipkekészítők és a fazekasok tartottak továbbképzést. Ők most ismerkednek először ezzel a technikával, de akadt köztük olyan is, aki rendszeresen jár a szakkörre. A fazekasok nem csak a korongozást, hanem a különböző technikákat is megtanítják a szakkörre járóknak. A folyamatos programok mellett a Kézművesek Háza alkotóközösségeinek kiállítását is láthatták az érdeklődők.

Forrás: www.zegtv.hu

Hogyan szerezhető illetve tartható meg a közhasznú minősítés?

Közeleg a közhasznú jogállás kérelmezésének határideje

Március végén az Ökotárs Alapítvány és a NIOK is közzétette szakanyagait.Az Ökotárs Alapítvány gondozásában kiadott, a civil törvény alkalmazásához készült útmutatóbansok fontos kérdésre adott választ talál, reméljük azokra is amiket Ön is feltenne.
Az alábbi linken a NIOK három részes filmje és néhány hasznos link található.

http://nonprofit.hu/kozhasznusag-megszerzese

77 millió forint támogatás fogyasztóvédelmi egyesületeknek

Összesen 77 millió forint támogatást kapnak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, civil szervezetek, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2014-ben meghirdetett pályázatán 12 egyesület összesen 26 pályázata nyert – közölte a minisztérium pénteken az MTI-vel.
A pályázat olyan feladatok megvalósítását támogatja, amelyek szakmailag megalapozottak, közvetlenül és célzottan elérik a különböző fogyasztói rétegeket, ezzel hozzájárulnak a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához és a fogyasztói közérzet javításához.

Az elnyert támogatással az egyesületek megvalósíthatják érdekfeltáró tevékenységüket, valamint megfelelő szakmai indokokkal alátámasztott közérdekű kereseteket indíthatnak. A program támogat olyan, elsősorban fogyasztóvédelmi ismeretek bővítését célzó oktatási programokat és online magazinokat is, amelyek széles körben elérik a különböző fogyasztói rétegeket.

Az NGM közleménye szerint a forrásból olyan információs kampányok valósulhatnak meg, amelyek megfelelő szakmaisággal, azonban a fogyasztók számára közérthető nyelvezettel kidolgozott témákat tartalmaznak, így hozzájárulnak a magyar fogyasztók tudatosságának növeléséhez, többek között a jótállás, szavatosság, internetes vásárlás, termékbiztonság területén.

A programok megvalósítása 2014. június 1. és 2015. május 31. között várható – olvasható a közleményben.

Forrás: www.figyelo.hu

Április közepéig lehet jelentkezni a roma kulturális pályázatra

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázat benyújtási határideje 2014. április 13-ra módosult.

A nyerteseket hazai forrásból támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma; összesen 50 millió forintra lehet pályázni roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

Tavaly a 251 beérkezett pályázatból 142 nyert el támogatást. A pályázat keretében két komponens valamelyikére nyújtható be pályázat. Az ?A” komponens a roma képzőművészet és irodalom támogatására irányul, és a művészek és művek bemutatására teremt alkalmat. A ?B” komponens kulturális események támogatására pályázható meg. A pályázat keretében a roma művészek műveinek és roma vonatkozású művek bemutatására ? időszaki kiállítások, irodalmi estek, felolvasások, filmbemutatók, színházi- és táncelőadások útján ?, illetve a helyi szintű közösségfejlesztésre és a roma kultúra bemutatására, megismertetésére lehet támogatást nyerni.

Forrás: www.civil.info.hu

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása

2014. március 15-től kezdődően ? az 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ? a civil szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy igénybejelentéssel éljenek a rendeletben megjelölt költségvetési szervek ? az ún. befogadó szervezetek ? által felajánlott többféle (például ingó, ingatlan, szolgáltatás) szabad kapacitás használatára.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt igénybejelentési felhívást hirdet civil szervezetek támogatására. A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

A felhívás kódja: IST-14

A http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_infrastruktura_tamogatasa … oldalon elérhető a felhívás és a kapcsolódó dokumentum.

Forrás: www.emet.gov.hu

Jelentősen változik a civil szervezetek szabályozása

A civil szervezetek működését érintő jogszabályok módosulnak a közeljövőben, amelyek jelentősen érintik e szervezetek működését, törvényi kötelezettségeit. A könnyebb eligazodás és a határidők pontos betartása érdekében az alábbiakra szükséges a figyelmet felhívni.

1. Közhasznú szervezetek
A Civil törvény rendelkezéseire tekintettel közeledik az a véghatáridő, amíg a 2012. január 1-je előtt közhasznúvá, vagy kiemelkedően közhasznúvá minősített szervezetek kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételüket. Erre 2014. május 31-ig van mód. Az érintett civil szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt, ugyanezen határidőig a közhasznúság feltételeként ? az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyezniük 2012. és 2013. évi beszámolójukat is.

A beszámolók beadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ide kattintva találja >>>

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen határidőt követően csak a Civil törvény szerint közhasznúként elismert szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára, és az ezen jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

2. A civil szervezet jogi személyiségű szervezeti egységei
Amennyiben a civil szervezet rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységgel, a Civil törvény módosuló szabályai szerint 2014. január 1-től e szervezeti egység is köteles beszámolót készíteni és azt az ?anyaszervezettel? azonos módon letétbe helyezni.

3. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése
A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai jelentősen módosítják a civil szervezetek, különös tekintettel az alapítvány létesítésére és működésére vonatkozó rendelkezéseket. A 2014. március 15-ét követően újonnan létrejövő civil szervezeteket már ezen új szabályok alapján lehet csak létrehozni. Az új Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány is köteles a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új kódex rendelkezéseinek, ezen kötelezettséget elegendő azonban teljesíteni az ezt követő első létesítő okirat módosítás alkalmával, de legkésőbb 2016. március 15-ig.

Forrás: www.birosag.hu

Az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

A  Nemzeti Kulturális Alap  Közművelődés és Népművészet Kollégiuma kiírta pályázatát a közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének támogatására.

1. Pályázati cél: Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezésére.

A kollégium csak olyan közművelődési és népművészeti rendezvényeket támogat, melyek az amatőr művészeti csoportok, a művelődési házakban működő közművelődési és népművészeti csoportok, alkotók, előadók bemutatkozási lehetőségeit biztosítja, profi előadók, zenekarok, szólisták, színművészek tiszteletdíjának kifizetéséhez nem ad támogatást.

A kollégium falunapok, népünnepélyek, búcsúk megszervezését nem támogatja.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft.

Pályázók köre: Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

 

2. Pályázati cél: Országos szakmai továbbképzések lebonyolítására.

Pályázók köre: Országos Szakmai Szervezetek

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg10 millió Ft.

3. Pályázati cél: Rendszeresen működőolyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyeknek működtetésében részt vesznek olyan szakemberek, akik rendelkeznek a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús/Örökös Aranygyöngyös címmel, akik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén, vagy a Táncművészeti Főiskola néptáncos képzést magába foglaló szakirányán szereztek diplomát, illetve amelyekhez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás kapcsolódik.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13 millió Ft

Pályázók köre: Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok. Magánszemély nem pályázhat!

 

Forrás: www.nka.hu

Civil Sziget pályázati felhívás

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.(továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2014 fesztiválon (2014. augusztus 13-18.) a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre. Pályázatot nyújthatnak be azok a – legalább egy éve működő – szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.Az Iroda a nyertes civil pályázóknak a részvételhez, és a Civil Szigeten megvalósítandó programjához szükséges alap technikai és fizikai feltételeket biztosítja.

A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2014. április 18. A bírálás eredményét 2014. május 20-ig teszik közzé.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Mivel a pályázat, és ezt követően a programszervezéssel kapcsolatos kommunikáció az interneten folyik, a pályázat elengedhetetlen feltétele legalább egy, működő, rendszeresen figyelt e-mail cím.
A részletes pályázati felhívás, további információk, valamint a pályázati online űrlap március 12-től awww.sziget.hu/civilsziget oldalról érhető el.
Forrás: www.civil.info.hu