20 civil szervezet 78 milliót nyert a jegybank pályázatán

Húsz nonprofit szervezet közel 78 millió forint támogatást nyert el az MNB civil háló kialakítására kiírt pályázatán. A jegybank által életre hívott Civil Fórum két héten belül második egyeztetését tartja ma az elszámolási törvényről.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Igazgatóságának döntése nyomán 20 civil szervezet nyert el támogatást a fogyasztói tudatosság és jogérvényesítés támogatására, a pénzügyi kultúra fejlesztésére kiírt jegybanki pályázaton. Az MNB a pályázatra meghirdetett teljes, közel 78 millió forintnyi összeget megítélte a nyertes nonprofit szervezeteknek.

Emlékezetes: az MNB gazdasági-társadalmi felelősségvállalási tevékenysége kapcsán a 2014-2016 közötti időszakra stratégiai célként határozta meg a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a fogyasztói tudatosság erősítése terén a jegybank szerepvállalásának erősítését. Az ennek keretében kiírt pályázatra a saját költségvetéssel és nyilvántartott tagsággal rendelkező, az elmúlt legalább 3 évben aktívan a fogyasztóvédelemben tevékenykedett nonprofit szervezetek jelentkezhettek.

A pályázati témakörök az alábbiak voltak: „A fogyasztók pénzügyi jogérvényesítését elősegítő és támogató független szakmai tevékenység; Pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató információs rendszer kialakítása és működtetése; A tudatos pénzügyi fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások és tájékoztatók szervezése, lebonyolítása; A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek pénzügyi tudatosságának növelése.”

A civil szervezetek 2015. június 30-ig kötelesek tájékoztatni az MNB-t a megvalósult projektről és a támogatás pénzügyi felhasználásáról.

Közben ismételten ülést tartott ma az elszámolási törvény témájában az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által létrehozott Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Fórum, amely a civil szféra, illetve a jegybank pénzügyi fogyasztóvédelmi kezdeményezésekről egyeztető testülete.

Az egyeztetéseken – amelyen 21 civil szervezet vett részt – a jegybank jelezte: a forint és devizahitelesek ügyét megnyugtatóan rendező jogszabály kihirdetése után fogyasztóvédelmi tájékoztatók, honlapján megjelentetendő kérdések és válaszok, illetve kommunikációs kampány során kívánja a hazai fogyasztókat minél részletesebben tájékoztatni az elszámolási törvénnyel kapcsolatos tudnivalókról. Az MNB számít a Civil Háló és a pénzügyi tanácsadó irodahálózat aktív közreműködésére is e tájékoztatásban.

 

Új pályázati program az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására

A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.

A program szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

 

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:
- civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények (iskolák kivételével), amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:

 • egészségügy
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Pályázati kategóriák

 • kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
 • nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében

Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.

Támogatható projektek

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • keretében minden diák résztvevő legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
 • helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.

Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):

 • szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
 • szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
 • közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.

Új pályázati program az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására

A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.

A program szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:
- civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények (iskolák kivételével), amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:

 • egészségügy
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Pályázati kategóriák

 • kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
 • nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében

Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.

Támogatható projektek

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • keretében minden diák résztvevő legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
 • helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.

Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):

 • szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
 • szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
 • közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.

Tájékozódási túraverseny a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Klub szervezésében

A Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Klub egy különleges sporteseménnyel csatlakozott Zalaegerszeg város “város rehabilitációs” projektjéhez.
A tájékozódási túraverseny keretében városismereti és ügyességi feladatok várnak a résztvevőkre.

Nevezni a helyszínen is lehet! Értékes díjak várnak a legjobb csapatokra!

A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

 

kiiras_projektes-PLAKÁT

Meghívó a Zalai Nyitott Szív Egyesület előadására

MEGHÍVÓ

A Zalai Nyitott Szív Egyesület 2014. október 3-án (pénteken) 17 órakor tartja őszi évadnyitó rendezvényét a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja, Landorhegyi út 33. nagyelőadójában. Ezúttal kevésbé ismert, sokakat érintő témáról, az alvásfüggő légzési zavarokról tart előadást dr. Szegedi Attila, a Zala Megyei Kórház szakorvosa.

A program nyitott, minden érdeklődőt szívesen várnak!

 

 

IV. Országos Kismotorfecskendő szerelési Bajnokság

plakat Ök tűzoltó Egyesület

Jelnyelvi tanfolyam

Kedves jelnyelv iránt érdeklődő!

2014. Október 1-én szerdán A1-es alap szintű kezdő jelnyelv képzés indul. /megfelelő létszám esetén/ (tovább…)

Angol és német nyelvi Társalgási Klub kisgyermekes anyukáknak

2014. szeptemberétől decemberig új – ingyenes – programot indítunk kisgyermekes anyukáknak! Angol és német nyelvi Társalgási Klub kétheti rendszerességgel 1,5 óra időtartamban kínál nyelvtanár vezetésével beszélgetés centrikus, korábbi nyelvtudást “felmelegítő”, gyakorló, új ismereteket szerző foglalkozásokat! (tovább…)

Civil Udvar a Belvárosi Szüreten

Civil Udvar a Belvárosi Szüreten! Ismerkedjen meg Ön is a zalai civilek tevékenységével 2014. szeptember hatodikán és hetedikén a Kvártélyház udvarán. Kulturális műsorok, kézműves játszóház, arcfestés, íjászat, harcművészeti és kutyás bemutató várja az érdeklődőket! A program látogatása ingyenes, további információk a www.zalacivil.hu oldalon!

A program a Nyugat-Dunántúli Operatív program szociális városrehabilitációs projekt keretében valósul meg.

 

civil udvar PLAKÁT végl.-page-0

15 éves a Bogáncs Állatmenhely

 

Egy kutya jó nap Zalaegerszegen a 15 éves Bogáncs Állatmenhely jóvoltából! 2014. augusztus 29-én pénteken várunk mindenkit egy fergeteges családi napra az Alsóerdei Gyermektáborba! Állatsimogató, kutyás bemutatók, ugrálóvár, állatorvosi és életvezetési szaktanácsadások, érdekes előadások, a jó hangulatról pedig a Karma, a Bazooka és Ganxsta Döglégy Zolee gondoskodik!

A program a Nyugat-Dunántúli Operatív program szociális városrehabilitációs projekt keretében valósul meg.

 

Bogancs_plakat_NAGY_A2_v3