Coppélius Műhely Tánc és Mozgásművészeti Egyesület

Adószám: 18285257-1-20
Képviselő: Stefán Gábor

A tánc és mozgásművészeti hagyományainak ápolása. Minden korosztályra kiterjedő táncoktatás. Tánc és mozgásművészeti produkciók létrehozása. Tehetséggondozás, és társművészetekkel valók kapcsolattartás, együttműködés. A tánc és mozgásművészet által az egyén testi, lelki, szellemi egészségének gondozása, fejlesztése. A tánc és mozgásművészettel foglalkozó elektronikus és írott anyagok készítése, gyűjtése és kiadása. A tánc- és mozgáskultúra elsajátításán keresztül a közösségi érintkezési- és viselkedéskultúra fejlesztése. A modern tán művelésén keresztül a zenei műveltség fejlesztése. A tánctanuláson keresztül a nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Koreográfiák bemutatásán keresztül végzett széleskörű kulturális tevékenység. Az egyesület tevékenységének ? és ezen keresztül a tánc és mozgásművészet vonzóvá tétele, annak hazai és külföldi népszerűsítése.