Dunántúli St Flórián Olimpiai Sport és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Adószám: 18274178-1-20
Képviselő: Kozma József

A szaktevékenység ellátásában való közreműködés. Ifjúsági önszerveződés elősegítése, koordináció. Ifjúság nevelése, felkészítése, közösségi szellem formálása. Tűzoltó versenysport kiszélesítése, hagyományainak ápolása. Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak tűzvédelmi szakmai oktatása, nevelése, felkészítése, továbbképzése, utánpótlásuk biztosításának elősegítése. Szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi projektek lebonyolítása. Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi felkészítés, oktatás és nevelés. Kapcsolatok felvétele a hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, szervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok erősítése, kiszélesítése. Természetes emberi igények kielégítése. Tűzoltó hagyományápolás, hagyományőrzés.