Fiatalok Nemesbükért Közhasznú Egyesület

Adószám: 19284857-1-20
Képviselő: Baumgartner Irén
Telefon: 30/ 244-5823
E-mail cím: baumgartnerinci@citromail.hu

Nemesbük község életének kialakítása, fejlesztése. Annak biztosítása, hogy a helyi lakosok és a községbe tátogató vendégek a szabadidejüket minél hasznosabban és sokszínűbben tudják eltölteni. Nemesbüki kulturális,- sport, szabadidős közösségi rendezvények, programok szervezése, feltételeinek megteremtése. Helyi évfordulós rendezvények szervezése, népszokások, régi hagyományok felelevenítése, életre keltése és ezek hosszú távon való fennmaradásának biztosítása, a helyi fiatalok minél szélesebb körű bevonásával. A hagyományőrzésen alapuló helyi identitás tudat, a közösségi összetartozás érzésének megteremtése. Az egészséges életmódra nevelés, a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás elősegítése, a bio és öko termelés elterjedésének elősegítése. Hasznos ismeretek terjesztése a helyi lakosság körében. A helyi ifjúság érdekeinek képviselete és védelme. A helyi fiatalok és az idősebb korosztály közötti jó kapcsolat kialakítása, az egymásra történő odafigyelés, az egymás segítése révén. A határon túli magyarsággal való közösségi szintű kapcsolattartás, egymás hagyományainak, szokásainak megismertetése, átadása.