Kanizsai Urbanisztikai és Lokálpatrióta Csoport Egyesület

Adószám: 18333934-1-20
Képviselő: Lehota János
Kapcsolattartó: Horváth István, Héhl Gina

Az egyesület működése során törekszik Nagykanizsa kulturális és turisztikai szerepének minél szélesebb körben történő megismertetésére. Helyi és térségi identitást növelő rendezvények szorgalmazása, szervezése. Fesztiválok és egyéb kulturális programok szervezése, rendezése. Jótékony, segítő szándékú tevékenység. Településtörténeti, nemzeti és állami, valamint egyházi ünnepek méltó megünneplésének színvonalassá tételének kezdeményezése és az azokon való aktív részvétel, előadásokkal, találkozók szervezésével, a testvérvárosi kapcsolatból adódó rendezvények segítése, fesztivál rendezése. Az egyesület kiemelt projektként kezeli a ?Kanizsai Vár? megépítését. Az egyesület feladatául tűzte ki az urbanisztikai programok előkészítését, megvalósítását.