Kerkaszentkirályi Idősek és Fiatalok Összefogásáért Egyesület

Adószám: 18409521-1-20
Képviselő: Horváth Henrietta
Kapcsolattartó: Völgyi Éva Csilla, Horváth Zoltánné

Közösségi sport, kulturális létesítmények kialakítása, építése és ezek megvalósításának, fenntartásának támogatása. Nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása, meglévők ápolása. Sport tevékenységek szervezése, összefogása, amely szolgálja a településen minden korosztály számára az egészséges életvitel megvalósítását. Célja a fiatalok egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Kerkaszentkirály település köztereinek szépítése, megújítása, parkosítás, újabb zöldterületek kialakítása, utcafásítás. Játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése. A Község arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá változtatása. Köztéri bútorok, hulladékgyűjtők kihelyezése. Kulturális tevékenységek szervezése, összefogása, amely magában foglalja a magyar és határon túli népcsoportok zenei, tánc és hagyomány kultúráját, a településen működő önszerveződő kultúrcsoportok (pl.: színjátszók) segítését. Képzőművészeti tevékenységek szervezése, összefogása, amely magába foglalja a magyar és a határon túli magyar népcsoportokkal kialakított kapcsolatok ápolását, közös alkotótáborok, kiállítások megrendezését. A már meglévő határon átnyúló együttműködések ápolása, új kapcsolatok felkutatása, létrehozása, közös programok létrehozása, megvalósítása. A településen közösségi rendezvények szervezése, támogatása, a hagyományos rendezvények népszerűsítése és az ehhez kapcsolódó falusi vendéglátás, turizmus fejlesztése. (pl.: falunap, sport rendezvények, szüreti felvonulás, időszaki gyermekrendezvények). A települési lakosságot szolgáló infrastrukturális, közüzemi szolgáltatások megvalósulásának , fejlesztésének támogatása. Kapcsolattartás és együttműködés a térség önkormányzataival, gazdasági vállalkozásaival, illetve a cél szerinti tevékenységekben érdekelt más civil szervezetekkel és intézményekkel. A települést segítő helyi gazdálkodókat érintő gazdasági információk továbbítása, konferenciák szervezése. A település lakosai-különösen az ifjúság- szabadidejének hasznos eltöltésének érdekében a feltételek javítása, programok és gyermekrendezvények támogatása. Helytörténeti kutatás, település hagyományait őrző tudományos tevékenység támogatása, helyi műemlékek védelmének elősegítése. Olyan kezdeményezések támogatása, amely a település közbiztonságát szolgáló célt tűz ki maga elé. Továbbá az egyesület támogatja azokat a tárgyi és szolgáltatási tevékenységeket is, amelyek e cél megvalósítását eszközlik.