Keszthelyi Premontrei Öregdiákok Egyesülete

Adószám: 18950405-1-20
Képviselő: Vida Zsolt
Kapcsolattartó: Kovács Pál
Telefon: 83/312-046, 70/3652207

A Keszthelyi Premontrei Gimnáziumban járt egykori növendékek összefogása, baráti kapcsolatuk és együttműködésük előmozdítása, a premontrei hagyományok és diákszellem értékeinek megőrzése, amely a tudás és tökéletesedés iránti igény, az ember és a hazaszeretet érzéseinek ébrendtartását jelenti. Az elhunyt tanárok és diáktársak emlékének ápolása, tudományos, irodalmi, politikai, társadalmi – az átlagos színvonalat meghaladó – tevékenységének felelevenítése, megismertetése, a Keszthelyi Gimnázium mindenkori tanulóinak eszményképül állítása.