Pacsa és Környéke Tűzoltó Egyesület

Adószám: 18951695-1-20
Képviselő: Lakatos Csaba
Kapcsolattartó: György Ferenc
Telefon:  30/288-0675.

A térség, különösen az alapító onkörmányzatok, Pacsa, Szentpéterúr, Nemesrádó, Zalaigrice községek területén a tűzvédelem, megelőzés hatékonyabbá tétele céljából rendszeres segítségnyújtás az érintett önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozóknak. Tűz esetén közreműködés annak megfékezésében, vagyontárgyak megóvásában, lakosságának bevonásával az egyesület helyi munkacsoportjainak kiépítése, folyamatos képzésük,, oktatásuk.