Pajtika Élményprogramok Egyesület

Adószám: 18338733-1-20
Képviselő: Lambing Viktória
Kapcsolattartó: Németh Róbert

Értékalapú közösségi programok, rendezvények szervezése. Gyermekek iskolán kívüli oktatása és nevelése, továbbá együttműködés oktatási intézményekkel. Gyermekek környezeti nevelése, és a környezettudatos gondolkodás fejlesztése. Kulturális, irodalmi történelmi programok, előadások szervezése gyermekek és felnőttek részére. A gyermek és ifjúsági korosztály nevelése a természet értékeinek megismertetése, szeretetére és védelmére. Kirándulások, túrák szervezése, a növényflóra és az állatfauna megismertetése. A harmonikus családi élet és gyermeknevelés értékeinek terjesztése. A hagyományos, értékalapú mese, és népmese világának bemutatása. Egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrző programok szervezése. Táborok szervezése. A magyar néphagyomány és népművészet alapjainak megismertetése. A lokálpatriotizmus és a hazafiság, a zalai és a magyar identitás magvainak elvesztése a gyermekek lelkében. Preventív, figyelemfelhívó, problémafelvető és megoldó előadások szervezése iskolások részére. Sportprogramok szervezése, a sport népszerűsítése. Az egyesület céljaihoz kapcsolódó on-line és papír alapú kiadványok szerkesztése. Hasonló profilú hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatteremtés.