Palini Nyugdíjas Egyesület

Adószám: 18275612-1-20
Képviselő: Fazekas Péter Lajosné
Kapcsolattartó: Tóth Tibor

A palini városrészben élő nyugdíjas emberek összefogása, kulturális és közéleti tevékenységének szinten tartása. A településrész kulturális és közéleti életbe való aktív bekapcsolódása. A területre jellemző hagyományok és népszokások felelevenítése, ápolása, terjesztése. Az itt élő idős emberek életminőségének a javítása. A teleülésre jellemző régi falusias életforma ápolása, az összetartozás és az egészséges lokálpatrióta szemléletmód alakítása, a magyarságtudat, a munkára nevelés erősítése.