Rezi Ifjúsági Egyesület

Adószám: 18958025-1-20
Képviselő: Hóbor Henriett
Telefon: "20/993-6306
E-mail cím: henrietthobor@freemail.hu

Rezi község ifjúsága kulturált szórakozásának, művelődésének elősegítése, az ezzel összefüggésben felmerülő teendők konkrét elvégzése. Mindez annak érdekében, hogy a község polgárai egymás kölcsönös érdekeinek figyelembevételével alapvetően közérdekű célokért tevékenykedjen, amelyek elsősorban és különösem kulturális és emberközpontú kapőcsolatépítést és fenntartást kell hogy jelentsen. Az egyesületi tagok érdekeinek képviselete különböző szakmai, politikai és társadalmi fórumokon. Népzenei hagyományok ápolása. A népi és modern táncok megismertetése, népszerűsítése. Kulturális rendezvények szervezésének segítése. Kapcsolatok keresése és fenntartása a társszervezetekkel. Kulturális rendezvények, találkozók, seregszemlék szervezése.