Vörösmarty Mihály Általános Iskola Sportlövő és Szabadidős Egyesület

Adószám: 19271707-1-20
Képviselő: Fehér Tibor
Telefon: 92/551-456
E-mail cím: vmmaco@freemail.hu

A jogelőd klub hagyományainak folytatásával elősegíteni a tagság fizikai és szellemi fejlődését – a testedzés, sportolás megkedveltetése, a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, az iskolai sporttevékenység, diáksport segítése, hagyományok ápolása.