Zala Megyei Horvát Nők Egyesülete

Adószám: 19281768-1-20
Képviselő: Vargovics Józsefné

Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a horvát kisebbségi kultúrát, az alapszabályban rögzített célja a horvát nemzeti kisebbség érdekeinek képviselete. Részt vesz a horvát nők anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében, kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. Elősegíti a horvát nők oktatási, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális és sport szolgáltatásinak bővítését.