Zalai Népfőiskolai Egyesület

Adószám: 19267371-1-20
Képviselő: Szinku Mihály
Telefon: "30/740 3026
E-mail cím: zalanep@t-email.hu

Hatókörén belül minél szélesebb körben megismertesse és bővítse a népfőiskolai mozgalmat. Ennek során segítse a társadalom szerkezetéről és jelenségeiről való ismeretek megszerzését, serkentve a közösségi tevékenységet, erősítve a demokratikus készséget és a társadalmi önszerveződést. Ösztönözze a népi hagyományok ápolását, a szellemi örökség védelmét, segítse a helytörténeti és a lakóhelyhez való kötődést teremtő tevékenységek, formák kibontakozását. Felvállalja különböző felnőttoktatási formák megszervezését, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtését és működtetését. Iskolarendszeren kívüli szakképzéseket szervez. Munkaerő-piaci képzésekben vesz részt, működteti a Népi Kismesterségek Népfőiskoláját, mely a hallgatókat az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítésre készíti fel. Oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, valamint átképzést, tanfolyamokat, tréningeket, előadásokat és szakmai összejöveteleket szervez. A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Hátrányos helyzetű térségekben a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtése érdekében az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása. Az egyesület cél- és feladatrendszerén keresztül, valamint megvalósuló programjai révén közreműködik és hozzájárul az egyenlő bánásmód következményeinek megvalósulásában és az esélyegyenlőség érvényesítésében. Az egyesület cél- és feladatrendszerén keresztül az egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegségmegelőzés, népegészségügyi feladatok, mozgás gazdag sportos életvitelre nevelést és ösztönzést a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi elvárások figyelembe vételével. Kiemelt figyelmet fordít a vidékfejlesztés, a közösségfejlesztés, a szociális ellátások és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek szervezésére, az ott élők esélyegyenlőségének megteremtése érdekében. Közreműködik a környezet- és település-egészségügyi feladatok ellátásában, az egészséges életmód kialakításában. A munkanélküliek, illetőleg a szociálisan hátrányos helyzetben levőket segíti és közreműködik abban, hogy szociális szövetkezeteket alakítsanak. Támogatja azok működését. Az egyesület közreműködik és szerepet vállal a társadalom tagjainak szolidaritáson alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység népszerűsítésében, a tájékoztatásban és toborzásban. Az egyesület közhasznú jogállása: közhasznú szervezet