Zalai Polgári Körök Egyesülete

Adószám: 18967432-1-20
Képviselő: Dr. Tihanyi Ferencné
Kapcsolattartó: Tolvaj Márta, Jagasics János
Telefon: 30/939-98-52
E-mail cím: jagasics.janos@jagaber.hu

A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatására, a nemzeti keresztény és polgári európai értékrend – az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása – képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében.