Ma van a Magyar Jelnyelv Napja

Az Országgyűlés 23/2017. (X. 31.) OGY határozata a magyar jelnyelv napjáról*
1. Azok-sign1 Országgyűlés
– elismerve a hallássérült és siketvak emberek információhoz és kommunikációhoz, így a magyar jelnyelv használatához való alapvető jogát, hogy ezáltal képessé váljanak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes gyakorlására;
– felismerve a magyar jelnyelv kulturális és közösségformáló erejét, valamint fejlesztésének és megőrzésének fontosságát;
– figyelembe véve azt az Alaptörvénybe foglalt alapvetést, amely szerint Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét;
a következő határozatot hozza:
Az Országgyűlés a magyar jelnyelv mint elismert önálló, természetes nyelv előtti tiszteletből november 9-ét a magyar jelnyelv napjának nyilvánítja.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
Gelencsér Attila s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Ikotity István s. k.,
az Országgyűlés jegyzője