Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztályáért

Adószám: 18508613-1-20
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 1
Képviselő: Salamon Andrea (an.: Horváth Erika), Dr. Máhr Károly (an.: Király Mária)

A Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztály személyzetének szakmai fejlődésének elősegítése, az osztály felszereltségének javítása, s mindezeken keresztül a betegellátás színvonalának, minőségének emelése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitácói segítése, tudományos tevékenység, kutatás, munkatársak továbbképzése, oktatása. Zalaegerszegi onkológiai osztály dolgozóinak képzése, szakmai továbbképzésének támogatása, anyagi feltételek javítása. Az onkológiai osztály által szervezett, támogatott továbbképzések, rendezvények megtartásának elősegítése. Onkológiai Osztályon megindul kutatómunka támogatása. Meglévő és a kialakítandó funkciók folyamatos működtetésének támogatása és továbbfejlesztésének elősegítése. Más forrásból nem megvalósítható eszköz- és műszerbeszerzések finanszírozása. Az osztály és általában az onkológiai szakma népszerűsítése, ismeretterjesztés. Nemzetközi szakmai kapcsolatok létrehozása, erősítése, fejlesztése. Szakmai találkozók szervezése.