Angyalkert – az Ady Úti Óvodáért Alapítvány

Adószám: 18954502-1-20
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis út 8
Képviselő: Sipos-Bognár Beáta (an.: Szeghy Zsuzsanna)

Elősegíteni az Ady óvodában folyó nevelőmunka eredményességét, a bevezetésre kerülő helyi program szakmai és eszközszükségletét. Hozzájárulni az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javításához, a színvonalas és minőségi változást eredményező képzésekhez.