Bázakerettyei Iskola Diákjaiért Alapítvány

Adószám: 18954533-1-20
Székhely: 8887 Bázakerettye, Sport út 1.
Képviselő: Tánczos Ildikó

A tanulók ismeretszerzését segítő eszköztár fejlesztése, programok szervezése, támogatása. A diákmozgalom segítése. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez a feltételek javítása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sport.