Bóbita II. Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18966785-1-20
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 25-29.
Képviselő: Winklerné Vincze Jolán (an.: Farkas Jolán)

Az óvodai nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek részbeni biztosítása.