JÖVŐNKÉRT Alapítvány

Adószám: 19272698-1-20
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
Képviselő: Nagy Katalin Annamária (an.: Győrfi Rózsa)

A kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésével összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos tanulmányi eredmények eléréshez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos tanulmányi versenyeket való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében történő átvállalása, a diákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok azon való részvételének támogatása. Az alapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén fejti ki közhasznú tevékenységét. Az alapítvány támogatja az oktatással, neveléssel, az iskolai hagyományok ápolásával összefüggő tevékenységek, rendezvények, előadások, ünnepségek, szakkörök, képzések, versenyek, táborok szervezését, lebonyolítását és az azokon való részvételt.