PHOENIX 200 Alapítvány

Adószám: 18951860-2-20
Székhely: 8360 Keszthely, Bem J. út 22.
Képviselő: Rick Csaba

Az 1796-ban vízre bocsátott, a Festeticsek által építtetett PHOENIX gálya újbóli megépítése vízrebocsájtásának 200. évfordulójára.