Szent Kozma és Damján Templom Alapítvány

Adószám: 18520125-1-20
Székhely: 8947 Szentkozmadombja, Arany J. utca 1
Képviselő: Káli Lajos (an.: Horváth Mária), Kocsisné Sipos Rozália Katalin (an.: Bajnok Rozália), Papp Tamás (an.: Vojtassák Klára)

A Szent Kozma és Damján templom felépítése, fenntartása. Pályázatok kiírásával tervezzük továbbá a falu és környéke egyházi, kulturális értékeinek, hagyományainak felkutatását, bemutatásának támogatását, különös tekintettel az egyházi zene és irodalom területére. Az alapítvány kapcsolatokat kíván kezdeményezni külföldi társtemplomokkal, támogatókkal.