Zalaapáti Községért Közalapítvány

Adószám: 18965203-1-20
Székhely: 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Képviselő: Monda Viktória (an.: Székhely Gizella)

Zalaapáti község területén jelentkező közszolgáltatási feladatok elősegítése: – a településüzemeltetés, – az épített környezet alakítása és védelme, – természetvédelem, természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, – településtisztaság, hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem, – a közterület tisztántartásával és a lomtalanítással kapcsolatos feladatok – közbiztonság javítására irányuló tevékenység, – a foglalkoztatás megoldását elősegítő képzettség megszerzésében, kompetencia elsajátítására irányuló képzésben való közreműködés, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, – óvodai ellátás, – szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosítása, – egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, – gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosítása, – a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése, – a helyi közművelődési tevékenység támogatása, – sport és szabadidősport támogatása