Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Diák Alapítvány

Adószám: 18955400-1-20
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
Képviselő: Horváth Tibor

Az iskola oktatási, nevelési céljainak minél színvonalasabb megvalósítása érdekében tenni kívánók összefogása, az intézmény színvonalas működéséhez szükséges feltételrendszer javítása. Tudományos, kutató, nevelő, oktató, készségfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökség megőrző, gyermek- és ifjúságvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását elősegítő és sport tevékenységet fejt ki.