Balatonmagyaródi Sportegyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19956181-1-20
Képviselő: Horváth Ildikó

A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott társadalmi szervezet. A sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei köretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt.