Bóbita II. Közhasznú Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 18966785-1-20
Képviselő: Winklerné Vincze Jolán (an.: Farkas Jolán)
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 25-29.

Az óvodai nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek részbeni biztosítása.