Dél-nyugat Magyarországi Nemzetőrök Egyesülete

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19280080-1-20
Képviselő: Horváth Károly
Telefon: 30/450-4021
E-mail cím: ra-mol@freemail.hu

A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása.