ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19284895-1-20
Képviselő: Marton Ágnes
Telefon: 30/405-51-48

Zala megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása.