Forrásvíz Természetbarát Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 18960088-1-20
Képviselő: Gálné Németh Ildikó
Telefon: "83/316-943
E-mail cím: forrasviz@zalaszam.hu

A Nyugati Balaton Régió és a Balaton-felvidék települési önkormányzati közigazgatási területén, valamint azok határaihoz tartozó külterületi és belterületi részletekben a környezet- és természetvédelmi tevékenységek összehangolása, a természeti környezet megőrzésében a térségi együttműködés generálása. Ehhez kapcsolódóan az egyesület célja, Nyugati Balaton és a Balaton-felvidék vízgyűjtőjén található települések közigazgatási területén, illetve más partner-területeken: Területfeltáró tevékenység a természeti- és épített környezet számbavételével, védelmi eljárások kidolgozása, megszervezésük helyi szintű irányítása. Környezet- és természetvédelmi igények felmérése és a helyi lakosok érdekeinek egyeztetése, képviselete az önkormányzatok felé. Környezetvédelmi programok, koncepciók készítése, természeti értékleltár. Innovációs feladatokban való együttműködés segítése, térségi innovatív folyamatok beindítása, civil generálása. A lakosság megfelelő szintű informáltságának elősegítése, a környezet- és természetvédelmi vonatkozású szemlélet fejlesztése. Felvilágosítás és segélynyújtás az önkormányzatok szelektív hulladékgyűjtés bevezetését célzó intézkedéseihez. Települési növényalkalmazásban (virágosítás, fásítás) való szakmai koordináció. Tudatformálás és a környezeti nevelés felkarolása, a térség lakosságához szóló programok, valamint előadások szervezése. Adatszolgáltatás a terület természeti értékeit feltáró, s a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által irányított biomonitoring tevékenységekhez. Veszélyeztetett természeti és építészeti (hely- és kultúrtörténeti) örökségek megóvása, tönkretett területek rekonstrukciójában való segítségnyújtás. Vízi és vízkörnyéki ritka élőhelyek fokozott védelme (Balaton-part, források, tókák, felhagyott kutak). Prospektusok, ismertetők szerkesztése, helyi természet- és környezetvédelmi kiadványok elindítása. Pályázati lehetőségek felkutatása, hazai és nemzetközi szinten egyaránt, pénzforrások felkutatása.