GRIMER Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19284785-1-20
Képviselő: Heim Gábor
E-mail cím: grimeregyesulet@gmail.com

Hagyományőrzés, értékteremtés- és átörökítés, ismeretterjesztés, közösségformálás, ifjúságnevelés és szabadidősport. Olyan társadalmi és szakmai bázis kiépítése, amely az egyesület munkájában és működésében részt venni kívánó személyek aktív közreműködése által dolgozza fel és eleveníti meg a Honfoglalás-kor előtti és utáni időszak tárgyi és szellemi műveltségét, életmódját és kultúráját. Meghonosítani és hazai viszonyokra alkalmazni a témakörben meglévő külföldi és itthoni tapasztalatok, példaértékűen képviselve az előremutató kezdeményezéseket. Játékos formában, mégis szakmailag hitelesen modellezni , történelmileg korrekten bemutatni őseink tudását, viselését, életmódját. Az egyesület belső felépítését a tagság formálja. Az egyesület felvállalja, hogy elősegítse a magyar fiatalság szellemi és testi fejlődését is. Egy egyesület biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elveken alapuló működését. Elősegíti az egyesületi tagoknak, jogaik és kötelezettségeik érvényesülését.