ICE Stars Mű- és Szinkronkorcsolya Utánpótlás Neveléséért, Népszerűsítéséért Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 18624243-1-20
Képviselő: Vándorné Cseppen Adriána Barbara

Az egészséges életmód népszerűsítése, az egyesület sportolói állóképességének, korcsolyatudásának javítása, versenyekre történő felkészítése. Szervező, szolgáltató tevékenységével a testedzés, sporolási, illetve sportrendezvényeken való részvétel lehetőségének és tárgyi feltételeinek biztosítása az egyesület sportolói részére.