Interregionális Térségfejlesztési Társaság Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 19282154-1-20
Képviselő: Gróf Lászlóné, Orsós Tibor
Székhely: 8897 Söjtör, Deák F. út 2.

Területfejlesztési feladatok ellátása helyi, kistérségi, megyei és regionális szinten. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, térségi együttműködési képzési programok, életmódformáló tréningek szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Térségi és kistérségek, régiók közötti művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése.