Kereskedők és Vendéglátók Zala Megyei Érdekképviseleti Egyesülete

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19274906-1-20
Képviselő: Tóthné Prenner Beáta 
Telefon: 92/313-465

Az egyesületbe tömörült egyéni és társas vállalkozások munkaadói, gazdasági, szakmai, társadalmi és szociális érdekeinek képviselete és védelme, továbbá elsősorban a kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom és turizmus hagyományainak ápolása. Ellátja a tagok érdekeinek helyi képviseletét az állami, társadalmi szervek, valamint más kormányzati, önkormányzati és érdek-képviseleti szervezetek, kamarák előtt. A tagok érdekeit kifejezve részt vesz a jogszabályok véleményezésében, kezdeményezi jogszabályok, illetve jogszabály módosítások megalkotását. Kapcsolattartás azon mozgalmak, civil szervezetek, kamarák képviseletével, amelyek az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogatják. Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, az egyéni munkaerő-piaci státuszának javítása érdekében. A tagságot alkotó mikró-, kis és középvállalkozások munkaerőigényének felmérése, foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdítása a hatékony munkaerő gazdálkodás kialakításának szakértői segítségnyújtása.