Keszthely YO5 Postagalamb Sportegyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19959270-1-20
Képviselő: Jáki Zoltán
Telefon: 85/313-457
E-mail cím: kovacsx@gmail.com

A postagalambok röptetési és kiállítási versenyeztetésével kapcsolatban az egyesületben rejlő előnyök kiaknázása az alapítók javára, a tömegsport jelleg megőrzésével. A mindenkor szövetségi alapszabályzat és versenyszabályzat előírásainak betartása és betartatása.