Projektről

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 25,000,000.- Ft  – 100%-os vissza nem térítendő – támogatásban részesült az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével pályázati forrásból a “KÖSZ” – Közösség, önkétesség, szemléletformálás – című pályázatával.

Projekt időszak: 201. ….. 1 – 2020. december 31.

Projekt szám: EFOP-1.3.5-15-2016-00198


 

Projektünk célja a zalaegerszegi igényekre, lehetőségekre reflektálva, általunk ismert már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, programjainak támogatása és bővítése, valamint új kisközösségek létrehozása. Tervezett programjaink megvalósításával célunk az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás, a civil társadalom megerősítése.

Fő célcsoportjaink a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok és közösségeik.

A C tevékenységcsoportot választva első lépésként kisközösség-mentor hálózat kialakítását kívánjuk megvalósítani a közösségi tervezés módszerével. Az általunk kiválasztott együttműködési megállapodással rendelkező szervezetek, közösségek, intézmények mindegyikéből 2-3 fő vesz részt a BGE által lebonyolításra kerülő mentor képzésünkön, akiknek feladata lesz a közösségek segítése, programjaik koordinálása a projekt időszakban.

A különböző helyszíneken együttműködő partnereinkkel programokat, eseményeket és rendezvényeket valósítunk meg.

Programok (min. 10 fő részvételével, rendszeres klubfoglalkozások):

  1. Az időseket összefogó helyi közösségek közül kettőt szólítottunk meg, amelyek rendszeres találkozásaikon közösségük fejlesztését, az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítését tűzték ki célul. A város és a megye idősügyi koncepciójával összhangban segíteni kívánjuk az idős ember identitását erősítő, önmegvalósító közösségeit, hogy a társadalom számára nyilvánvalóvá váljon: „az idős ember, családi és társadalmi erőforrás, közösségformáló erő, (…) tudatos gazdasági, kulturális és esetenként szociális tényező.”
  2. Két helyszínen indítunk kortárs és ifjúsági klubot, amelyek új közösségként fogják össze a fiatalokat. Ebben együttműködő partnerünk az Új Nemzedék Közösségi Tér és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum. Célunk a tanulók személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, amely képessé teszi őket az ítéletalkotásra és a negatív jelenségek elutasítására, az idős generáció elfogadására, a generációk közti együttműködésre.
  3. Családi klubot is szervezünk, amely hasonló élethelyzetben lévő fiatal családokat tömörít. Célunk, hogy felhívjuk a célcsoport figyelmét a házasság, a család értékeire a gyermekvállalás fontosságára. Segítséget kívánunk nyújtani a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban, valamint a speciális élethelyzeti problémákkal szembesülőknek.

Összesen  236 programot valósítunk meg 2360 fő részvételével.

Események (min. 30 fő részvételével megvalósuló alkalmi események):

  1. Generációs együttműködésen alapuló programjainkon felhívjuk a figyelmet arra, hogy a növekvő létszámú idős korosztály a társadalom megbecsült tagjaként szeretne biztonságban, kiszámítható módon, lehetőleg nem magányosan élni, amely tartalmas, a társadalom számára is hasznos életmód feltételeinek kialakítását jelenti. (pl. Idősek Világnapja, Idősbarát Önkormányzat)
  2. Önkéntes akció: Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezésével, szervezett biztosításával, az önkéntesség népszerűsítésére hívjuk fel a figyelmet. Az akcióinkkal minden korosztályt megszólítunk, jó gyakorlatok bemutatásával együttműködünk egyházi szervezetekkel, közösségekkel, a karitatív céllal életre hívott Szent Márton Légióval.
  3. Ifjúsági akciók: Az akciók keretében célunk, hogy a fiatalok által életre hívott új kisközösségek a helyi igényekre válaszoló, a közösséget erősítő önkéntes tevékenységeket valósítsanak meg.
  4. Családi akciók: A családi akció eseményeken célunk, a társadalmi felelősségvállalás erősítése, benne a családi erőforrások feltérképezése és megismerése, jó gyakorlatok bemutatása konkrét programokon keresztül.

Összesen 61 eseményt valósítunk meg 1990 fő részvételével.

Rendezvények (min. 100 fő részvételével megvalósuló városi nagyrendezvények):

Évente 9 alkalommal 3600 részvételével tervezünk megvalósítani olyan példaértékű, nagy létszámú önkéntest mozgósító, amelyekkel célunk a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása. Nagy nyilvánosságnak szóló rendezvényeink, amelyeket együttműködő partnereinkkel együtt szervezünk: pl.: Civil Udvar, Esély Nap, Születés Hete, Szoptatás Világnapja, Egészségnap, Városi Diáknap.

Tevékenységeink hatására, a helyi érintettek bevonása, helyzetbe hozása, a közösség jövője szempontjából jelentős hozadékkal jár, hosszú távon értéket, hasznot teremt. A program résztvevői számára lehetőség nyílik egy szélesebb kapcsolati tőke kialakítására, a megismerés révén csökkenti az előítéleteket, erősíti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését, az önkéntes tevékenység társadalmi fontosságának elismerését.


 

Projekt tábla A2 KÖSZ