Közművelődési és Városszépítő EGyesület Nagykanizsa-Miklósfa

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19269263-1-20
Képviselő: Köteles Józsefné
Telefon: 30/605-2349

A működés területén összefogja, szervezze a lakosság kulturális tevékenységét, mozgósítson a közösségi célok megvalósítására, közreműködjön a városrész fejlesztési feladatainak a megoldásában, véleményt formáljon minden, a városrész fejlesztését érintő kérdésben. Ápolja a városrész hagyományait, erősítse az itt élő emberek közötti kapcsolatokat, segítse azok kialakítását. E célok elérése érdekében felvállalja, hogy előadásokat, képzéseket és továbbképzéseket, valamint vitafórumokat és egyéb rendezvényeket szervez, gyűjti a településérész történetére, néprajzára vonatkozó adatokat, információkat, kiadványokat. Kapcsolatokat épít ki és tart fenn más civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, valamint együttműködést alakít ki más művelődési intézményekkel.