Községi Népdalkör Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 18959088-1-20
Képviselő: Tóth János
Telefon: 30/308-2083 

Vasboldogasszony település és környező települések néphagyományainak megőrzése érdekében végzett gyűjtő munka. Néphagyományok megőrzése érdekében kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása. Hagyományápolás tevékenység során az ifjúság bevonása a gyűjtő munkába. Az összegyűjtött népi szokások internet segítségével történő népszerűsítése. A a zalai népdalok megszólaltatása keretében népdalkör találkozók szervezése, bonyolítása, népdalköri találkozókon való részvétel. Vasboldogasszony település kulturális életének gazdagítása találkozók, kulturális rendezvények szervezésével, bonyolításával. Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel. Lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása.