Mozgáskedvelő Amatőrök Sportegyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 18959703-1-20
Képviselő: Döbrentei Norbert

A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése.