Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 18954887-1-20
Képviselő: Németiné Kósa Szilvia
Székhely: 8935 Nagykapornak, Kisfaludy út 2.

A Nagykapornaki Általános Iskola kötelező alapfeladatain túli tevékenységének támogatása, a gyermekek felzárkóztatásának és tehetséggondozásának biztosítása. Támogatja a tanulók tanulmányi és sportversenyen való részvételét, a tanulók és a pedagógusok kiemelkedő munkájának elismerését. Hozzájárul a tanulmányutak, kirándulások, sportversenyek kiadásainak fedezéséhez. Támogatást nyújt oktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, fejlesztéséhez. Az alapítvány támogatni kívánja tovább az óvoda kötelező alapfeladaton túli tevékenységét. Támogatást nyújt az óvodai nevelés feltlételeinek, eszköztárának fejlesztéséhez. Támogatja az óvodai programok, kirándulások, képességfejlesztő és családsegítő programok szervezését.