Petrikeresztúr Községi Sportegyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19956569-1-20
Képviselő: Füle Tibor

Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az iglyen igények felkeltése és kielégítése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A működés területén az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése, a tömegsport szervezése, irányítása és finonaszírozása.