Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Sokszínvilág Alapítvány

Gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy a kistelepüléseken élő családok számára is lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása vagy az elhelyezkedését segítő képzésben való részvétel. A hátrányos helyzetű településeken élők segítése, részükre színvonalas oktatási, nevelési programok szervezése. A kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával a gyermekek szocializációs hátrányainak csökkentése. Gyermek- és ifjúsági közösségek összefogása, számukra programok, rendezvények, táborok szervezése. Óvoda működtetése. Kisgyermekeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekek napközben megfelelő ellátásban részesülnek: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segít a családokat.

Tartalom megosztása: