Tótszerdahelyi Kulturális és Sport Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19283430-1-20
Képviselő: Kolman Árpád
Telefon: 30/516-7518
E-mail cím: kolmanarpad@freemail.hu

Az egyesület sport és kulturális, magyar és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, nemzetiségekkel (horvát), valamint a határon túli magyarsággal és a horvátországi testvér települések, szervezetek, egyesületekkel kapcsolatos tevékenység, környezetvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és sport – a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás, felkérés alapján – cél szerinti közhasznú tevékenységet folytat.