Vindornyaszőlősi Sportegyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19956954-1-20
Képviselő: Horváth Tamás
Telefon: 20/484-8583
E-mail cím: vszse.foci@freemail.hu

Tagjai és a település sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Sportoláshoz szükséges tárgyi, technikai feltételek megteremtése.