Zalai Falvakért Egyesület

Fő tevékenység: csv
Adószám: 19269830-1-20
Képviselő: Guitprechtné Molnár Erzsébet

A vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. A falvak, különös tekintettel Zala megyei falvainak, az ott élő lakosság és önkormányzati testületek érdekérvényesítő képességének erősítése, érdekeinek képviselete az országos, a regionális és a megyei, állami társadalmi és gazdasági szervek előtt, és mint ilyen, szakmai fórumként is működik.