Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 19277318-2-20
Képviselő: Németh László
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.

Az iskola eddigi jó hírnevének fenntartása és az oktatói munka segítése, az iskolai oktatás technikai feltételeinek javítása, az iskola tanárai és diákjai önképzésének, oktatói és tudományos tevékenységének támogatása, tanárok és volt diákok hazai és külföldi képzésének elősegítése.Az alapítvány – a megszűnt Izsák Imre Gyula Természettudományi Díj Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően – évente kiadja az Izsák Imre Gyula Természettudományi Díjat az arra érdemes tanulóknak. A díjazott személyére a tantestület tesz javaslatot. Évkönyvek és egyéb iskolai kiadványok megjelentetése és árusítása. Nyelvvizsgák szervezése és lebonyolítása. Iskolai póló és nyakkendő legyártatása és árusítása. Iskolai tehetséggondozó szakkörök, Verrsenyek és táborok szervezése. A tantestület szakmai kirándulásainak támogatása.