Közhasznú szervezetek tájékoztatása

Fő tevékenység: Hírek

Felhívjuk a közhasznú szervezetek figyelmét, hogy a közhasznúság megtartása érdekében 2014. május 31-ig kell benyújtaniuk kérelmeiket a Törvényszékhez.

Szükséges teendőiket az alábbiakban olvashatják:

A kérelmet két formanyomtatványon kell benyújtani, az egyik a Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem, a másik az Egyesület változásbejegyzés iránti papír alapú kérelme.

Természetesen a közgyűlést össze kell hívni és a közgyűlésnek döntenie kell arról, hogy az új civil törvény szerinti közhasznú jogállás bejegyzését kérik az egyesületnek. A közgyűlésnek el kell fogadnia a módosított alapszabályt egységes szerkezetben. Az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a tagok nevével, lakcímével aláírásával, valamint a fentieknek megfelelően a módosított alapszabályt a változások kiemelésével, az új közgyűlés dátumának megjelölésével és a képviselő aláírásával kell benyújtani a Zalaegerszegi Törvényszékre. Be kell nyújtani továbbá a nyilatkozatokat, a formanyomtatványokat. A szükséges  dokumentumok az alábbiakban letölthetők:

Tajekoztato_kozhasznu_szervezetek_feladatairol

Elnok, elnökségi tag_Nyilatkozata__kh_új

felugyelo_biz_Nyilatkozata__kh_új

Nyilatkozat a közh.feltételekről

valtozas_nyilvantartasba_vetele_kerelem_urlap

kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele_kerelem_urlap

Tajekoztato_alapitvany_alapito_okirat_köt_tartalmi_elemei

Tajekoztato_egyesulet_alapszabaly_kötelezö_tartalmi_elemeiröl

változás nyilv.vétel. útmutató

kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba_vetele_kerelem_urlap_kitoltesi_utmutato

Jegyzőkönyv minta

 

Az alapítványnál a módosított alapító okiratot a változások kiemelésével, a nyilatkozatokat, valamint a formanyomtatványokat kell benyújtani.

Kérdésük esetén, keressék Zala Megyei Civil Információs Centrum munkatársait!