Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Állatvédelmi Nevelés Egyesület

1.Állatvédelmi nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés különös tekintettel az állatok alapszükségleteiről, valamint a felelős állattartásról és az állatokkal való együttélésről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv 1. § (1)-(3) bek.). 2.Az állatvédelmi neveléssel foglalkozó egyesületek támogatása. 3.Az egyesület kapcsolattartásra és együttműködésre törekszik minden olyan nemzetközi, külföldi és hazai szakmai valamint önkéntes szervezettel, egyesülettel, mely tevékenységében segíti a céljainak elérésében. 4.Nevelés és oktatás az állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem területén. 5. Az állatvédelmi nevelés területén tanfolyamok és oktatások szervezése és lebonyolítása, ezzel kapcsolatos képzések támogatása. 6.Az állatvédelmi nevelés területén mind a szakmai mind a hétköznapi szférában mozgó, tevékenykedő személyek részére konferenciák, tanulmányutak, oktatások megszervezése és az azokon való részvétel. 7.Segítségnyújtás a nehéz helyzetben élő állattartók részére, tanácsadással, és adományok kiosztásával. 8.Oktatóközpont létrehozása, mely helyszínt biztosít konferenciáknak, kiállításoknak, előadásoknak, képzéseknek 9. Minden korosztályt érintő (alapfokú, középfokú, felsőfokú oktatás) oktató-nevelő munka, táborok megszervezése, kiadványok megjelenítése minden médiafelületen. 10. Egyesület tagjainak és a társszervezeteknek teljesjogú védelme és támogatása, a közös munka előremozdítása.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Stadion út 8. 1./11.
Fő tevékenység:Környezetvédelem
Adószám:19344535-1-20
Képviselő:Jánky Szilvia
Email.:allatvedelmineveles@gmail.com

Tartalom megosztása: