Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Andráshida Sport Club

Bemutatkozás: A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Együttműködés állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel. A tagság nevelése, sporotlásának biztosítása. A városrészben jelentkező egyéb sportigények felkarolása, segítése. Milyen olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Az ifjúság sportszeretetre való nevelése, a helyi sport-utánpótlés nevelése. Együttműködés mindazok szervezetekkel, személyekkel, akik az egyesület céljait elfogadva azokban közre kívánnak működni. Együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és más sportszervezetekkel.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Novák M. út 10.
Fő tevékenység:Sport
Adószám:18958908-2-20
Képviselő:Soós Zoltán

Tartalom megosztása: